دکتر پرچمیدکتر محسن پرچمیدکتر پرچمی
درمان  میگرن  با طب سوزنی
درمان بیماریهای گوارشی با طب سوزنی
درمان اکنه وجوش با طب سوزنی
درمان پریودهای دردناک یا دیسمنوره با طب سوزنی
ترک اعتیاد و سیگار با طب سوزنی
بادکش و طب سوزنی

گالری تصاویر