دکتر محسن پرچمی
درمان آلرژی فصلی با طب سوزنی
درمان اکنه وجوش با طب سوزنی
درمان پریودهای دردناک یا دیسمنوره با طب سوزنی
درمان  میگرن  با طب سوزنی
درمان افسردگی باطب سوزنی
درمان کمردرد حاد ومزمن و سیاتیک  باطب سوزنی

مطالب و مقالات مرتبط