دکتر محسن پرچمیدکتر پرچمیدکتر پرچمی
درمان بیماریهای گوارشی با طب سوزنی
درمان  میگرن  با طب سوزنی
بادکش و طب سوزنی
درمان کمردرد حاد ومزمن و سیاتیک  باطب سوزنی
درمان اکنه وجوش با طب سوزنی
ترک اعتیاد و سیگار با طب سوزنی

مطلبی با کلمه کلیدی مورد نظر یافت نشد